Nyheder

Ændringer i version 1.02:

Ændringer:
 • Opgaver for den valgte bruger i "brugerinfo" vises nu som under "mine opgaver."
 • Der sende nu automatisk en mail til næste action ansvarlig hvis en opgave oprettes med dette.
 • Startsiden ændret fra "Nyheder" til "Mine opgaver."
 • Alle interne brugere kan nu trække excel fra opgaveoversigten på et vilkårligt projekt.
 • Kommentarer kan nu postes med genvejen CTRL + ENTER.
 • Der er nu mulighed for at notificere udvalgte brugere via mail når der postes en kommentar.
  • Der sættes flueben under kommentarboksen ved den person man ønsker at notificere (NAA, ansvarlig-noto og/eller -kunde) og der sendes automatisk en mail, når kommentaren postes.
 • Kommentarer der er under udarbejdelse nulstilles ikke længere når der ændres på detaljer for underopgaven.
 • Blokerede brugere kan ikke længere vælges.
 • Underkommentarer er blevet fjernet fra opgaveoversigten.
 • Strømlinet layout af diverse input-felter.
 • Implementeret ændringer i det responsive design møntet på visninger på mindre skærme.
Fixes:
 • Spinner hænger ved indsendelse af tom kommentar.
 • Stavefejl.
 • Fold ud/ind på anden brugers opgaver under "brugerinfo" virker ikke.
 • Overflow af HTML elementer rettet på alle sider.

 

Ændringer i version 1.01:

Filtre og sortering

Der er lavet udviklet en ny type filtre på projektoversigten. De nye filtre minder om dem man kender fra Excel, og gør det hurtigere og lettere at filtrere på de forskellige kolonner. De nye filtre gør det også muligt at sortere kolonner alfabetisk samt at søge på indhold i kolonnen, f.eks. en del af et opgavenavn.

Layout-ændringer på projektoversigt

Udover de nye filtre, er layoutet ændret for at udnytte pladsen bedre.

Filtre på "Mine Opgaver"

De nye filtre er også tilgængelige på siden "Mine Opgaver".

(Statusændringer fra projektoversigt)

(Vi arbejder på den…)

Skriv kommentarer direkte fra projektoversigten

I kolonnen "Sidste aktivitet" er det muligt at gå direkte til opgavens kommentarer ved at trykke på værdien i feltet. Herfra kan man læse og skrive kommentarer uden at skulle besøge selve opgaven.

"Hover" på opgavenavn

Holdes cursoren på et opgavenavn i en oversigt, vil opgavens beskrivelse blive vist for brugeren. Dette gør det muligt at læse opgavers beskrivelser fra oversigter uden at skulle ind på hver enkelt opgave.

Nye felter på opgaver

Opgaver har fået tilføjet felterne "Tilretning J/N" og "Opgaveaftale"

Spærring af usikre forbindelser

Fremover vil det kun være muligt at benytte portalen ved "https".

Bugfixes og mindre rettelser

Fejl rettet ved oprettelse af opgave med for langt navn.
Opgaveid tilføjet i mails.
Bedre markering af opgaver.
Intern/teknisk guide til portalen kan nu hentes under "Brugervejledning", dog kun af Notoras brugere.
Links peger nu altid på driftsversionen.